Saatavien oikeudellinen perintä

 

Jos velkoja ei onnistu perimään velkaa velalliselta tai velallinen maksa velkaa vapaaehtoisesti, velka voidaan periä oikeudellisesti. Oikeudellinen perintä käsittää yleensä kaksi vaihetta, jotka ovat oikeudenkäynti ja ulosotto. 

Useimmat velkomusasiat ovat yksinkertaisia ja riidattomia, sillä niissä on yleensä kyse pelkästään siitä, että velallisella ei ole rahaa tai halua velan maksuun. Yksinkertaisissa ja riidattomissa asioissa edetään laatimalla suppea haastehakemus, joka toimitetaan toimivaltaiselle käräjäoikeudelle. Jos velallisen näkemyksen mukaan haaste on perusteltu, hän voi joko myöntää kanteen oikeaksi tai jättää kokonaan vastaamatta haastehakemukseen.

Jos velkoja ei onnistu perimään velkaa velalliselta tai velallinen maksa velkaa vapaaehtoisesti, velka voidaan periä oikeudellisesti. Oikeudellinen perintä käsittää yleensä kaksi vaihetta, jotka ovat oikeudenkäynti ja ulosotto. 

Useimmat velkomusasiat ovat yksinkertaisia ja riidattomia, sillä niissä on yleensä kyse pelkästään siitä, että velallisella ei ole rahaa tai halua velan maksuun. Yksinkertaisissa ja riidattomissa asioissa edetään laatimalla suppea haastehakemus, joka toimitetaan toimivaltaiselle käräjäoikeudelle. Jos velallisen näkemyksen mukaan haaste on perusteltu, hän voi joko myöntää kanteen oikeaksi tai jättää kokonaan vastaamatta haastehakemukseen.

Jos velkoja ei onnistu perimään velkaa velalliselta tai velallinen maksa velkaa vapaaehtoisesti, velka voidaan periä oikeudellisesti. Oikeudellinen perintä käsittää yleensä kaksi vaihetta, jotka ovat oikeudenkäynti ja ulosotto. 

Useimmat velkomusasiat ovat yksinkertaisia ja riidattomia, sillä niissä on yleensä kyse pelkästään siitä, että velallisella ei ole rahaa tai halua velan maksuun. Yksinkertaisissa ja riidattomissa asioissa edetään laatimalla suppea haastehakemus, joka toimitetaan toimivaltaiselle käräjäoikeudelle. Jos velallisen näkemyksen mukaan haaste on perusteltu, hän voi joko myöntää kanteen oikeaksi tai jättää kokonaan vastaamatta haastehakemukseen.

Täytä yhteydenottolomake ja olemme sinuun yhteydessä tilanteesi kartoittamiseksi

Nämä sivut on tarkoitettu yksinomaan tiedottamiseen. Sivuilla esitettävät tiedot eivät muodosta oikeudellisia tai muitakaan neuvoja, eikä niitä tule pitää sellaisina. Lakiasiaintoimisto AA-Laki tai yksittäiset lakimiehet eivät vastaa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty näiden sivujen tietojen nojalla. Näillä sivuilla käytetään evästeitä. Tietoa evästeistä ja muista tietosuojaan liittyvistä asioista on löydettävissä tietosuojaselosteesta ⇓