Hinnasto

Ensimmäinen puhelin- tai sähköpostiyhteydenotto asianne kartoittamiseksi on maksuton. Jos yhteydenotto ei johda toimeksiantoon, AA-Laki ei veloita Teitä.

Lakiasiaintoimistojen ja asianajotoimistojen hinnoittelu perustuu pääsääntöisesti aikaveloitukseen.  Palkkiota korotetaan, jos 1) toimeksianto on hoidettava vieraalla kielellä tai poikkeuksellisissa olosuhteissa,  2) toimeksianto on erityisen kiireellinen  tai se on hoidettava säännöllisen työajan ulkopuolella, 3) toimeksianto on poikkeuksellisen vaikea ja sen hoitaminen edellyttää erityistä asiantuntemusta, kokemusta tai ammattitaitoa. 

Laadultaan ja laajuudeltaan tavanomaisissa asioissa toimeksiannon edellyttämä työmäärä on mahdollista arvioida etukäteen, ja tällöin voimme antaa hinta-arvion tai mahdollisesti sopia kiinteän hinnan. Toimeksianto on tarvittaessa mahdollista maksaa myös osamaksulla.

Sopiessamme asianne hoitamisesta kartoitamme mahdollisuutenne vakuutuksenne sisältämään oikeusturvaan, mahdollisuutemme saada maksutonta oikeusapua ja myös muiden vaihtoehtojen kustannukset.

Oikeudenkäynnit

Veloitamme asiakastamme toimeksiannon hoitamisesta aikaperusteisesti seuraavasti:

Riita-asioiden tuntiveloitus on alkaen 220€/h + alv (yht. 272,80€/h)
Rikosasioiden tuntiveloitus on alkaen 220€/h + alv (yht. 272,80€/h)                                                                            Hallintoasioiden tuntiveloitus on alkaen 180€/h + alv (yht. 223,20€)

Muiden asioiden tuntiveloitus on alkaen 200€/h + alv (yht. 248,00€/h), ellei jäljempänä toisin ilmoiteta

Perhe- ja perintöoikeudelliset toimeksiannot alkaen

Testamentit124€ (sis. alv)
Perukirja450,00€ + alv (sis. 3h työn, lisätunnit 145€/h + alv)
Perinnönjakosopimus270,00€ (sis. 2h työn, lisätunnit 145€/h + alv)
Perinnön toimitusjako1.000,00€ + alv
Perinnöstä luopumisilmoitus124,00€ (sis. alv)
Lakiosavaatimus124,00€ (sis. alv)
Avioehto124,00€ (sis. alv)
Lahjakirja124,00€ (sis. alv)
Sopimus avioeron varalta310,00€ (sis. alv)
Ositussopimus372,00€ (sis. alv)
Esteetön todistaja kutsuttuna paikalle124,00€ (sis. alv) + kilometrikorvaus

Muut toimeksiannot alkaen

Palkkion lisäksi laskutamme kuluina erikseen viranomais- ja tuomioistuinmaksut, sekä kulukorvaukset seuraavasti:

Valokopiot/tulosteet 1,24 euroa sivulta (sis. alv)

Veloitamme tuntihinnastomme lisäksi matkakorvauksen, joka on 1,50 euroa kilometri.

Postituskulut muissa kuin oikeudenkäyntiasioissa laskutetaan käytetyn ajan ja materiaalikulujen mukaan.